Mandafonds

 

MandaKl

 

Ter nagedachtenis aan Manda Rooke is het Manda Fonds opgericht. Dit fonds kunnen ruiters aanspreken als ze een financiële drempel hebben om mee te kunnen met onze ruiterkampen.

Over Manda
Manda Rooke (1950 – 2013) was een vrijwilliger van het eerste uur en heeft jarenlang kampweken begeleid en de kamporganisatie gedaan van Stichting Elisabeth Ruiterkampen. Voor de meesten van ons was Manda een begrip, maar voor degenen die haar niet persoonlijk gekend hebben: zij was de spil van de kamporganisatie. Manda was een soort moeder van de ruiterkampen. Meer dan 30 jaar zette zij zich in voor vakanties voor ruiters met een beperking. Zij kende iedere ruiter en de meeste vrijwilligers bij naam.

Voor nieuwe vrijwilligers en ruiters was zij vaak de eerste persoon die ze spraken over de kampweken. Wij konden ons geen betere ambassadeur wensen. Tegelijkertijd had Manda zo’n mensenkennis dat ze moeiteloos signalen oppakte waar wij rekening mee konden houden bij de kampindeling. Als bestuur hebben we jarenlang dankbaar gebruik mogen maken van Manda’s kwaliteiten. Dat had wat ons betreft nog heel lang door mogen gaan.

Manda was in haar laatste levensjaren ernstig ziek. Lichamelijk op, maar geestelijk ongebroken. Zij had een altijd optimistische, energieke levenshouding en had een nuchtere, humoristische kijk op het leven die wij zullen blijven missen.

Het fonds aanspreken
U kunt het Manda Fonds aanschrijven door een mail te sturen naar sterpenningmeester@hotmail.com met uw (financiële) vraag, informatie over de betrokken ruiter en de reden waarom u de aanvraag hebt ingediend.

Voorwaarden:

  • De maximale tegemoetkoming is de helft van de kampbijdrage.
  • Bij de aanvraag dient u aan te geven waarom de ruiter in aanmerking wil komen voor een bijdrage en wat hij/zij zelf heeft geprobeerd om extra fondsen te werven.
  • Aanvragers die de afgelopen 3 jaar géén aanvraag hebben gedaan, krijgen voorrang bij de toewijzing.
  • De aanvraag moet vóór 1 maart bij ons binnen zijn. Na 1 maart worden alle aanvragen beoordeeld.
  • Het Mandafonds is afhankelijk van giften. Toewijzing van een aanvraag wordt mede bepaald door de (beperkte) beschikbare middelen.

Mocht u het Manda Fonds willen steunen met een gift, dan kunt u deze overmaken op rekening NL97RABO1260607011, op naam van Elisabeth Ruiterkampen, onder vermelding van ‘Mandafonds’.