VOG vrijwilligers

 

Omdat wij op onze ruiterkampen omgaan met kwetsbare mensen vragen wij van onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uit deze verklaring blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de specifieke taak als vrijwilliger bij de Elisabeth Ruiterkampen.

Onze stichting kan deze VOG kosteloos aanvragen voor de vrijwilligers. Hiervoor moeten we als Stichting laten zien dat wij een preventief beleid hebben om ongewenste intimiteiten te voorkomen. Een onderdeel hiervan is de gedragscode. Dit is een document opgesteld in samenwerking met een groep vrijwilligers van onze stichting waarin we beschrijven wat wij als stichting onder ongewenst gedrag verstaan en welk beleid wij hierop voeren.

In 2016 zijn we gestart met het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers. Vanaf 2017 is het binnen onze stichting verplicht voor alle vrijwilligers om een VOG te hebben.

Ruim voor aanvang van de kampen krijg je als vrijwilliger per mail een uitnodiging namens onze stichting om de Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Hiervoor moet je inloggen met je DigiD. Met het aanvragen van de VOG verklaar je ook de gedragscode van onze stichting te hebben gelezen en te zullen naleven. Na het bevestigen van de gegevens zul je dan binnen enkele weken je VOG thuis gestuurd krijgen.
Een ander onderdeel van het preventieve beleid is het hebben van een vertrouwenspunt. Als stichting kunnen wij hiervoor gebruikmaken van het vertrouwenspunt sport van de NOC*NSF.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat dit belangrijk is voor alle ruiters en vrijwilligers.