Vrienden PM

 

 

Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege

Inleiding

De Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork is de exploitatiestichting van de Prinses Margriet Manege. Op deze Prinses Margriet Manege worden, reeds vanaf het jaar 1976, tijdens de zomermaanden geïntegreerde ruiterkampen voor mensen met en zonder beperking gehouden. Vanaf het jaar 1978 worden deze kampen georganiseerd door de Stichting Elisabeth Ruiterkampen.

De Prinses Margriet Manege heeft haar activiteiten gesplitst in twee hoofddoelen.

In het 1e , 2e en 4e jaarkwartaal wordt er wekelijks door meer dan 150 ruiters met een beperking en door ongeveer 70 ruiters zonder beperking paardgereden.

In het 3e kwartaal worden er een tiental ruiterkampweken gehouden en een aantal ruiterweekenden. Bovengenoemde activiteiten zijn jarenlang ondersteund door subsidie van de provincie Drenthe. De prijzen voor de ruiters moesten, en konden ook, door deze provinciale subsidie laag gehouden worden.

Je voelt het al aankomen? Helaas stopt de provincie Drenthe per 1 januari 2012 met het geven van de jaarlijkse subsidie van ruim € 42.000,00 aan de Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork.

Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege

Door een aantal vrijwilligers van de Prinses Margriet Manege is onlangs het plan opgevat om een financiële steunstichting in het leven te roepen. Zij zijn stellig van mening dat door bezuinigingen de Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork niet kan en mag stoppen met haar activiteiten!

De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege is het geven van financiële steun aan de Prinses Margriet Manege.

Donateurs

De Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege zoekt nu donateurs!

Gelukkig hoeft niet het gehele ontstane gat van ruim € 40.000,00 door donateurs te worden opgehoest. Ook zullen bijvoorbeeld de prijzen van de paardrijlessen worden aangepast.

De Vrienden Stichting heeft als doelstelling dat jaarlijks 200 donateurs een bedrag van € 50,00 per jaar doneren. De Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork zou door een dergelijke jaarlijkse donatie het werk op de Prinses Margriet Manege kunnen continueren!!

Hoe werkt het?

Wanneer je het dit aanmeldformulier invult en naar de stichting stuurt of mailt, dan krijg je van ons een e-mail terug en word je op de hoogte gehouden van de voortgang van onze stichting en het wel en wee van de Prinses Margriet Manege!

Wat krijg je er voor terug?

Allereerst het warme gevoel dat je helpt het paardrijden voor mensen met een beperking op de Prinses Margriet Manege in stand te houden. Verder word je –als je dit wilt- vermeld in het register van de Vrienden, te zien op onze site: www.manegevrienden.nl

Op deze site en op www.prinsesmargrietmanege.nl word je van nieuwtjes op de hoogte gehouden!

Hartelijk dank voor je Vriendschap!

Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege dankt u hartelijk voor uw Vriendschap!